8. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV) - vyhlášení per rollam

Na pondělí 23. 3. 2020 byl stanoven termín 8. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání, jehož úkolem bylo schválení Dokumentu KAP II - Návrh řešení včetně přílohy Školská inkluzivní koncepce Jihočeského kraje. S ohledem na současný vývoj bezpečnostních opatření spojených s výskytem koronaviru musel realizační tým toto jednání zrušit. Setkání je nahrazeno korespondenčním hlasováním, které bylo vyhlášeno 24. 3. 2020 s termínem ukončení v pátek 3. 4. 2020 ve 14.00 hodin.