5. jednání Pracovní skupiny pro vzdělávání (PSV)

Jednání PSV se uskuteční v pátek 2. listopadu 2018 od 9 hodin v kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje.