10. a 11. jednání PSV (korespondenční hlasování)

Od 5. do 19. 5. 2021 a od 7. do 16. 6. 2021 se uskutečnila 10. a 11. jednání PSV prostřednictvím hlasování per rollam. Byly při nich schváleny 3 Rámce pro investice do infrastruktury, tedy 3 tabulky se seznamy investičních projektů pro nový IROP:

Rámec pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona pro nový IROP (usnesení č. 5/2021/PSV-11) 

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení pro nový IROP (usnesení č. 6/2021/PSV-11)

Více na záložkách 10. PSV a 11. PSV